Onze Lieve Vrouw ter Nood Tilburg                           Kapelhof 6, 5038 AS

Agenda

 

Met regelmaat worden door het bestuur activiteiten en evenementen georganiseerd om gestalte te geven aan de doelstellingen zoals die in de statuten zijn beschreven.

 

Mbt. het beheer en de instandhouding van de kapel wordt waar mogelijk en verantwoord in eigen beheer het onderhoud uitgevoerd.

Zo zijn in het kader van de actie NL.Doet in maart 2013 door een tiental spontane vrijwilligers alle binnenwanden grondig gereinigd, het plafond voorzien van een nieuwe verflaag en kaarsenhouders ontdaan van kaarsvet.

Om de toegankelijkheid te verbeteren voor met name bezoekers die afhankelijk zijn van rollator, rolstoel of scootmobiel,  zijn de klapdeuren vervangen door een automatische draaideur.

Tevens zijn de afsluithekken na 40 jaren hun dienst bewezen te hebben, noodzakelijkerwijs  vernieuwd.

 

Inzake het bevorderen van de devotie van Maria is het bestuur in de loop der jaren steeds actiever geworden in het nemen van initiatieven om de kapel bekendheid te geven onder grotere lagen van de bevolking. Een recent voorbeeld van een moderne actie van het gilde is de mogelijkheid om via Facebook aan Maria bepaalde intenties door te geven.

 

Door de kapel voor het voetlicht te brengen hoopt het gilde dat ook de jongere generaties bekend worden met dit bijzondere Tilburgse erfgoed. Daarbij is de gedachte dat het hebben van kennis in de toekomst een grotere kans geeft op behoud. De kapel is met onder de Tilburgers ingezameld geld gebouwd uit dankbaarheid dat de stad de oorlog redelijk goed heeft doorstaan en door het met regelmaat organiseren van activiteiten en evenementen wordt het gedachtegoed overgebracht en doorverteld.

Maria Zingt

 

Al vanaf 2009 wordt jaarlijks eind mei in de openlucht op het voorterrein van de kapel aan de Kapelhof, de samenzangmanifestatie ‘Maria Zingt’ gehouden. Dit is een samenzang van bekende Marialiedjes.

In de vijf jaar van het bestaan van deze manifestatie heeft het organiserend Gilde van O.L. Vrouw ter Nood telkens een vernieuwend element aan Maria Zingt weten toe te voegen. In 2012 waren dat bijvoorbeeld de Maria-wenskaarten waarmee een groet of een vraag aan Maria kan worden verstuurd. Het gilde boekte hiermee veel succes. In 2013 is samenwerking gevonden met Koro Kanta Maria, een gelegenheidskoor uit de Antilliaanse gemeenschap in Tilburg.

De organisatie wil hiermee het multiculturele en mondiale karakter van de Mariaverering tot uitdrukking brengen.

 

‘Maria Zingt’ is uniek in Nederland. De samenzang van Marialiedjes tijdens ‘Maria Zingt’ is geïnspireerd op het grootschalige ‘Tilburg Zingt’. Er bestaat een enorm repertoire aan Marialiedjes, variërend van ‘God groet U zuiv’re bloeme’  tot ‘Te Lourd op de bergen’. Heel veel mensen kunnen deze liedjes uit hun herinnering meezingen. De organisatie zorgt dat de bezoekers een keurig (en gratis) liedjesboekje krijgen. Het Gemengd Koor De Bron onder leiding van dirigent Jos Vingerhoets en met muzikale begeleiding zingt mee en geeft daarmee een basis aan de samenzang.

Bij alle edities zijn de Marialiedjes door Paul Spapens van een toelichting voorzien.

 

Kunst rond de Kapel

 

In juni 2012 is in het kader van de ‘WAK-week’ (Week van de Amateurkunst) rond de kapel een  kunstmanifestatie gehouden. Een twintigtal kunstenaars waren daar actief met het realiseren van een kunstwerk en waren er afwisselend meerdere live muziekoptredens binnen en buiten de kapel.

Dit evenement rond de kapel Onze Lieve vrouw ter Nood  is geïnspireerd op het Place du Tertre in Parijs. Dit wereldberoemde kunstenaarspleintje ligt in de Parijse wijk Montmartre en dat is de plaats waar Sint Dionysius de dood vond. Hij is patroonheilige van Parijs en Tilburg (Heikese kerk). Een beeld van hem boven de ingang van deze kerk kijkt letterlijk uit op de kapel en op de nieuwe kunstmanifestatie.

 

Deze kunstmanifestatie borduurde voort op een Tilburgse traditie van soortgelijke evenementen in de jaren ’60 en ’70. Toen was het in Tilburg ook heel gebruikelijk om evenementen een Franse benaming te geven of zich door de Franse cultuur te laten inspireren. Tilburgers benadrukten het feit dat zowel Parijs als Tilburg dezelfde stadspatroon hebben met het trotse Tilburgse gezegde: ‘Sint Denijs, patroon van Tilburg en Parijs.’

Mariawandeling

 

In samenwerking met de Stadsgidserij is een zg. Mariawandeling ontwikkeld die een tocht maakt langs een aantal interessante Maria-objecten in het centrum van Tilburg.

De stadsgids geeft daarbij de nodige toelichting en verhaalt over de geschiedenis van het betreffende object.

Met regelmaat wordt deze thematische wandeling door de Stadsgidserij in de publiciteit gebracht en kan men zich individueel inschrijven. Aankondiging ervan volgt in de plaatselijke pers.

 

Het is ook mogelijk als groep deze wandeling aan te vragen.

Voor informatie raadpleeg www.stadsgidserij.nl

 

Voor reserveringen kunt u bellen: 06 48262711,

e-mailen naar: info@stadsgidserij.nl of
schrijven naar: Stichting Stadsgidserij, Ringbaan West 347 5037 PE Tilburg.