Onze Lieve Vrouw ter Nood Tilburg                           Kapelhof 6, 5038 AS

Jubileumjaar

 

Beschrijving project: Tilburgs Mariajaar 2014.

 

Inleiding en aanleiding

 

In 2014 is het 50 jaar geleden dat de kapel O.L. Vrouw ter Nood werd gesticht, gebouwd en ingewijd. Een moderne kapel in de binnenstad, van de hand van de Tilburgse architect Jos Schijvens.

Dat feit is aanleiding om een aantal projecten te organiseren, met als doel de rol en betekenis van Maria in de huidige cultuur – die van Tilburg in het bijzonder - te belichten, dan wel te onderzoeken. De aandacht voor de verering van Maria dateert uit de vroege Middeleeuwen en kreeg een nieuwe dimensie in de 19e eeuw. Dit kwam vooral door enkele beroemde ‘verschijningen’, waarvan de meest bekende in Lourdes zou hebben plaatsgevonden. Als gevolg van die traditie kent alleen Nederland al enkele honderden Mariakapellen. In Tilburg tellen we er vijf, naast o.a. een aan Maria toegewijde kerk aan de Schans in de Heikant, de Vredeskerk (Koningin van de Vrede) aan de Ringbaan-West en de Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven.

Met dit project wil het bestuur van de Stichting Gilde van O.L. Vrouw ter Nood een bijdrage leveren en impuls geven aan het behoud van het culturele, materiële en immateriële erfgoed mbt de Mariaverering. Een bijzondere en belangrijke bijkomstigheid is dat de kapel is genomineerd om in 2014 de status Rijksmonument te verkrijgen.

 

Planning / Samenwerking / Locaties

 

Voor de activiteiten vormen de Mariamaanden mei en oktober 2014 het beste decor. De evenementen zullen in hoofdzaak in die maanden plaatsvinden.

 

Het project omvat een aantal deelprojecten. Zij hebben onderlinge samenhang maar ook elk een geheel eigen karakter, om daarmee de breedheid van het thema ‘Maria-verering’ aan te geven. Tevens is ernaar  gestreefd zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden te smeden met verenigingen en organisaties binnen de Gemeente Tilburg. Om zo het publieksbereik in al haar geledingen te vergroten. Ook wil het bestuur van de Stichting bewerkstelligen dat de deelprojecten een inspiratiebron zijn voor andere organisaties. Zij kunnen zich gedurende de aanloopperiode van het project aansluiten, het project aanvullen of versterken. Dit zal leiden tot verrassende ontmoetingen, programma’s en locaties.

 

Programma

 

De volledige programmering van de deelprojecten vindt u door hier te klikken.

 

Gedenkboek

 

Een publicist is aangetrokken om een gedenkboek te schrijven. In dit boek zal de geschiedenis van de Mariaverering in Tilburg worden verteld op een voor een breed publiek toegankelijke en interessante manier. M.b.t. dit onderwerp is nooit eerder onderzoek gedaan of een boek uitgebracht.

Het boek wordt voorzien van vele foto’s en illustraties. Maar ook de geschiedenis van de kapel Onze Lieve Vrouw ter Nood en beschrijvingen van de deelprojecten die het 50-jarig bestaan van de kapel omlijsten.

Vroegtijdig zult u hier informatie aantreffen ter verkrijging van dit bijzondere boekwerk.