Onze Lieve Vrouw ter Nood Tilburg                           Kapelhof 6, 5038 AS

Organisatie

 

Doelstelling

 

In de statuten van de Stichting Gilde van O.L. Vrouw ter Nood zijn de volgende doelstellingen opgenomen:

 

1. Het beheer en de instandhouding van de Mariakapel aan de Kapelhof te Tilburg

2. Het bevorderen van de devotie tot de Heilige Maagd Maria

 

Het bestuur heeft de taak en verantwoordelijkheid om als goed huisvader het gebouw en inventaris in optimale conditie te houden. Dat is mede gelegen in het feit dat de kapel een levendig oorlogsmonument is en is genomineerd om in 2014 de status als rijksmonument te verkrijgen.

Waar mogelijk en verantwoord wordt het onderhoud in eigen beheer uitgevoerd met inzet van vrijwilligers.

 

Het bevorderen van de Maria-devotie komt tot uitdrukking door evenementen activiteiten te organiseren rondom het thema ‘Mariaverering’.

Inhoudelijke informatie hierover vindt u op de pagina ‘Activiteiten’.

 

Bestuur

 

Het bestuur van de stichting is samengesteld uit een zes regenten met toevoeging van een rector en vertegenwoordiger vanuit de liturgische verzorging van de eucharistievieringen die op de weekdagen in de kapel plaatsvinden.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

• Karel Bergmans, voorzitter

• Mieke Joosten, secretaris

• Jan Simons, penningmeester/beheerder

• Pieter Siebers

• Christiane Schijvens

• Pastoor Jeroen Miltenburg, deken van Tilburg e.o.

De dagelijkse gang van zaken wordt verzorgd door een beheerder met medewerking van meerdere kosters.

 

Financiën

 

Rekeningnummer

 

Rekening courant:

Bank IBAN NL51 ABNA 0455 040 222

 

ANBI

 

De Stichting Gilde van Onze Lieve Vrouw ter Nood is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat giften aan deze stichting fiscaal aftrekbaar zijn (status Culturele ANBI>>).

 

De stichting heeft als ANBI een publicatieplicht.

Hier treft u aan de publicatie van het jaarverslag Stichting Gilde van Onze Lieve Vrouw ter Nood 2014. Deze publicatie voldoet aan de huidige wettelijke richtlijnen en voorwaarde.