Onze Lieve Vrouw ter Nood Tilburg                           Kapelhof 6, 5038 AS

Programma-overzicht

Tilburgs Mariajaar 2014

 

Zondag 4 mei:

Openingsplechtigheid met een klassieke eremis in kerk ’t Heike te Tilburg om 10.30 uur met als celebranten: bisschop A. Hurkmans, deken J. Miltenburg en diaken J. van Amelsvoort. Gemengd koor De Bron zingt een nieuwe door Tilburger Harry Swinkels in opdracht van het kapelbestuur gecomponeerde traditionele Latijnse mis. Tevens wordt een nieuw Marialied op tekst van Paul Spapens en op muziek van Harry Swinkels ten gehore gebracht.

Een speciaal voor dit jubileum ontworpen en geschonken Mariakazuifel ten behoeve van de diensten in de kapel wordt gewijd.

Multiculturele processie aansluitend aan de eucharistieviering.

Tot de deelnemers behoren vertegenwoordigers van onder meer de Antilliaanse, Surinaamse en Poolse gemeenschappen in Tilburg. Door middel van deze processie wordt duidelijk gemaakt dat de Mariaverering in Tilburg multicultureel is. Tevens wordt o.a. deelgenomen door de drie Tilburgse Gilden nl. Gilde Sint Joris, Gilde Sint Sebastiaan van Willem III, Kolveniersgilde Sint Dionysius.

 

Zondag 18 mei:

Maria-wandeling langs Maria-objecten in Tilburg. Een interessante tocht door de binnenstad onder leiding van stadsgidsen van de Stadsgidserij.

Start 13.30 uur vanaf de kapel O.L. Vrouw ter Nood aan de Kapelhof.

Kosten € 3,= p.p. ten bate van de kapel O.L. Vrouw ter Nood /  t/m. 12 jaar gratis.

 

Vrijdag 23 mei:

Maria Zingt op het voorterrein kapel O.L. Vrouw ter Nood. Aanvang 19.30 uur.

Bezoekers zingen samen in de openlucht populaire Marialiederen. Met medewerking van Gemengd koor de Bron en Antilliaans koor Antaru.

Op een scherm worden belangrijke Tilburgse Mariabeelden getoond en van historische informatie voorzien door Paul Spapens.  

 

Zaterdag 7 juni:

Herdenkingsviering. Op 7 juni 1964 is de kapel ingewijd door toenmalig bisschop  W. Bekkers. Dit feit wordt om 12.00 uur in de kapel O.L. Vrouw ter Nood herdacht in een bijzondere eucharistieviering met muzikale omlijsting.

 

Zondag 5 oktober:

Gedenkboek. Presentatie van een door schrijver Paul Spapens geschreven boek over de Mariaverering in Tilburg en het verhaal van de geschiedenis van de kapel O.L. Vrouw ter Nood. Met foto’s van de Tilburgse Amateur Fotografen Vereniging. Presentatie boek in Het Duvelhok, St. Josephstraat 133, Tilburg.

Lezing en debat ‘Het millennium van Maria’ met als presentator en inleider Ralf Bodelier. Met lezingen van wetenschappers van Tilburg University en debat met publiek. De lezing vindt plaats in Het Duvelhok, St. Josephstraat 133, Tilburg.

Maria-fietstocht door Tilburg gedurende de periode 5 t/m 31 oktober met meerdere startpunten, zoals de kapel O.L. Vrouw ter Nood en de drie hieronder genoemde tentoonstellingslocaties. Bezoek hieraan maakt deel uit van de fietstocht.

 

Zondag 5 oktober tot en met 31oktober:

Expositie: ‘Het millennium van Maria’.

De tentoonstelling is verspreid over drie locaties en gaat vooral in op de (huidige) rol en betekenis van Maria. Aan de hand van beeldhouwwerken, schilderijen, foto’s en documenten wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling van het Mariabeeld (oermoeder, troosteres, zetel der wijsheid), maar ook van haar betekenis in de hedendaagse seculaire samenleving. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op Maria in het Tilburgse volksgeloof en haar betekenis in de hedendaagse moderne kunst.

Het Duvelhok, St. Josephstraat 133.   

Maria in Tilburg   

Met schilderijen, beelden, foto’s, film en muziek wordt een beeld geschetst van de Mariaverering in Tilburg en de plaats die Maria – ook nu nog - inneemt in het Tilburgse volksgeloof. Mmv. het Museum voor Religieuze Kunst Uden, Brabant Collectie, Regionaal Historisch Centrum en Centre Céramique Maastricht.

Tilburg University (Cobbenhagen building), Warandelaan 2.   

De zetel der Wijsheid

De Universiteit beschikt over een middeleeuws beeld, een zogeheten Sedes Sapientiae (zetel der Wijsheid). De herkomst van het beeld, de traditie waarin het staat en de hedendaagse betekenis staan centraal in deze expositie. In samen- werking met de kunstcommissie van Tilburg University.

Deze tentoonstelling loopt tot medio november.

PARK (Maria Goretti), Wilhelminapark 53.     

Maria en de moderne tijd

Maria en het Mariatype in de moderne en hedendaagse kunst. In samenwerking met PARK – Platform for Visual Arts en Museum voor Religieuze Kunst Uden.

Deze tentoonstelling loopt tot medio november.

 

Zaterdag 11 oktober:

Mariaconcert in kerk ’t Heike. Programmering bestaat uit muziekstukken die zelden tot uitvoering komen. Uitvoerenden: het Hasselts Gemengd Kapelle Koor, Tilburgs Vocaal Ensemble, Koor en orkest van de Stichting Bachcantates Tilburg.

Aanvang 20.15 uur / toegang voorverkoop € 10,= / aan de kerk € 12,50

Bestellen: www.hgkk.nl / www.tilburgsvocaalensemble.nl / www.bachcantates.nl

 

Maandag 27 oktober:

Herdenking 70 jaar bevrijding ism. Oranjecomité. Op een groot spandoek bij de kapel O.L. Vrouw ter Nood worden een zevenhonderdtal Tilburgse- en geallieerde oorlogsslachtoffers met name genoemd.

 

Dit programma is mogelijk gemaakt door bereidwillige medewerking van:

Parochie De Goede Herder – deken Jeroen Miltenburg – Bea Simons – Gemengd koor De Bron – componist Harry Swinkels – Gilde Sint Joris – Gilde Sint Sebastiaan van Willem III –  Kolveniersgilde Sint Dionysius – Tilburgse gemeenschappen van Polen, Surinamers en Antillianen – Surinaams koor Antaru – Stadsgidserij –  Museum voor Religieuze Kunst Uden – Centre Céramique Maastricht – Brabant Collectie – Reg. Historisch Centrum – Expositieruimte PARK - Stichting Het Duvelhok – Tilburg University – Wereldpodium – Paul Spapens – Hasselts Gemengd Kapelle Koor – Tilburgs Vocaal Ensemble – St. Bachcantates en orkest – Tilburgse Amateur Fotografen Vereniging – Oranjecomité – Regionaal Archief Tilburg – Communicanten –Scouting ESJEEKA Tilburg. Leden van de werkgroep Tilburgs Mariajaar 2014: Mieke Bekker, Karel Bergmans, Mieke Joosten, Christiane Schijvens, Pieter Siebers, Jan Simons.

 

en dankzij financiële ondersteuning van:

Abdij OLV van Koningshoeven – Art-fact – Boca Kaarsen – Prins Bernhard Cultuurfonds – Het Boekenschop – Cultureel Erfgoed Brabant – Donatus Verzekeringen – Drukkerij Groels – Gemeente Tilburg – Generalaat Fraters CMM – St. Jacq. de Leeuw – Orde van de Minderbroeders Kapucijnen – Screencolours – Spiegelglasfonds – Verrijk je Wijk – Zusters Dochters van O.L.V van het H.Hart  – Zusters van Liefde – particuliere donaties.