Beheer

De Stichting Gilde van Onze Lieve Vrouw ter Nood beheert de Mariakapel aan de Kapelhof te Tilburg en streeft ernaar het gebouw en de inventaris in optimale conditie te houden. Ze maakt daarvoor zoveel mogelijk gebruik van vrijwilligers. Een tweede doelstelling is het bevorderen van de devotie tot de Heilige Maagd Maria bevorderen. Dit komt tot uitdrukking door evenementen en activiteiten te organiseren rondom het thema Mariaverering.

Het bestuur van de stichting bestaat uit zes leden, waarvan een vertegenwoordiging vanuit parochie De Goede Herder, die op weekdagen de liturgie in de kapel verzorgt. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Karel Bergmans, voorzitter
  • Anita van Abeelen-Beerens, secretaris
  • Jacques Buijssen, penningmeester
  • Pieter Siebers
  • Jos Widdershoven
  • pastoor-deken Robert van Aken

De dagelijkse gang van zaken wordt verzorgd door meerdere kosters.

ANBI status

Donaties kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL51 ABNA 0455 040 222 ten name van Stichting Gilde van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Tilburg. De stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat giften aan deze stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

Als ANBI heeft de stichting een publicatieplicht. Hier treft u aan de publicatie van het jaarverslag 2020 en het standaardformulier publicatieplicht ANBI. Deze publicatie voldoet aan de huidige wettelijke richtlijnen en voorwaarden.

Reacties gesloten.